Lomakkeet

Perusturva

Perusturvan rekistereitä koskevat lomakkeet

Asianosaisen tietopyyntö

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Potilasasiakirjapyyntö vainajan tiedoista

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjaamispyyntö

Perusturvan muut lomakkeet

Ansionmenetyskorvaushakemus

Asumispalveluhakemus

Avotyötoiminnan työpäivien ilmoituslomake

Avotyötoiminta_työmatkakorvaus

Hoitoilmoitus erityishuollon perhehuollosta

Huoli-ilmoitus

Ilmoitus vammaispalveluiden perhehoidon päivistä

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus

Kuukausittainen tapaamisraportti

Lastensuojeluilmoitus

Muistutus sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Omaishoidontuen hakemus alle_65-vuotiaat

Omaishoidontuen hakemus yli 65-vuotiaat

Sosiaalinen luotto

Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi_Hakemus

Täydentävän / ehkäisevan toimeentulotuen hakemus

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus

Vammaispalveluiden hakemus

Terveydenhuollon muut lomakkeet

eOmahoito -sopimusehdot

Rintamaveteraanien kotiin annettavat avopalvelut hakemus

Terveysaseman valinta

Terveydenhuoltolausunto koti- ja asumispalvelut

Terveydenhuoltolausunto vammaispalvelut

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Puolesta asioinnin sähköinen palvelu_lomake

Sivistys

Esi- ja koulukuljetushakemus

Sähköinen kuljetushakemus

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Hakemus toissijaiseen kouluun

Hakemus koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen

Oppilaspaikan hakeminen

Ilmoittautuminen aamu/ ja iltapäivätoimintaan

Perustietolomake IP

Muutosilmoitus / Irtisanoutuminen AP/IP

Varhaiskasvatus

Esi- ja koulukuljetushakemus

Ilmoitus yksityisestä perhepäivähoidosta

Yrittäjän tuloselvityslomake

 

Tekninen

 

Asunnon irtisanomislomake

Asumisoikeushakemus

Katu- ja sijoituslupahakemus

Kaivutyöohje

Katuvalojen vikailmoitukset

Venepaikkavaraus

Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemus 2022_15_08

Rakennusvalvonta

Julkisivujen värityssuunnitelma

Kiinteistötietojen ilmoituslomake

Lisäaikahakemus

Maalämpöjärjestelmän toteutuskortti

Maisematyölupahakemus

Naapurien kuuleminen

Rakennuslupahakemus

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen

Rakennusten osittainen loppukatselmus

RH1

RH2

Selvitys rakennusjätteestä

Suunnittelijankelpoisuudenarviointi

Talousjätevesien käsittelylomake

Tarkastusasiakirja

Toimenpidelupahakemus

Työnjohtajan hakemus

Asuntotoimi, Hattula-Kiinteistöt Oy

Asuntohakemus HATKI

Yleishallinto

Tietopyyntö/asiakirjatilaus (word)

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (word)

Rekisteritietojen korjaamispyyntö (word)