Perustietolomake IP

Perustietolomake IP

  • Perustietolomake tulee olla palautettuna ennen toiminnan alkua. Lapsi ei voi turvallisuussyistä aloittaa toiminnassa, mikäli lomaketta ei ole palautettu.