Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus – elämää varten

Hattulan kunta ”elämää varten” tarjoaa hattulalaisille lapsille ja perheille hyvinvointia sekä palveluja monipuolisesti ja laadukkaasti. Varhaiskasvatuksen tarkoitus on tukea lapsen kehittymistä ja kasvamista terveeksi ja tasapainoiseksi yksilöksi.

Hattulan kunnan varhaiskasvatuksen painopiste on päiväkotien varhaiskasvatuspalveluissa. Perhepäivähoidossa painopiste tulee olemaan lähitulevaisuudessa yksityisessä palvelussa. Lisäksi varhaiskasvatus tarjoaa avointa varhaiskasvatusta ja kerhotoimintaa.

Kumppanuutta ja kunnioitusta – huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

Yhteistyö huoltajien kanssa on kohtaamista ja tarvitsee toteutuakseen kunnioittamista, kuuntelua, avoimuutta, luottamusta ja yhteistä puhetta lapsen arjessa. Huoltajia kannustetaan osallistumaan lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Henkilöstö kuuntelee huoltajia ja ottaa huomioon heidän tietämyksensä lapsesta. Vastaavasti henkilöstö jakaa huoltajille oman tietämyksensä lapsesta ja lapsen arjesta hoidossa.

Arvoperusta

Hattulan kunnan varhaiskasvatuksen arvoperusta pohjautuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 arvoperustaan. Yleisperiaatteina ovat lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon ottaminen sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ja lapsen syrjintäkielto YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen, varhaiskasvatuslain ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti.

Kaikin aistein, monin keinoin – monipuoliset työtavat

Työtapojen valintaa ohjaavat varhaiskasvatukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten ikä, tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Monipuoliset työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde. Tämän vuoksi on tärkeää, että henkilöstö ohjaa lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja erikokoisissa ryhmissä sekä itsenäisesti. Työskenneltäessä lapsia rohkaistaan kyselemään ja ihmettelemään sekä päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä.

Videoklipit
Millainen on hyvä aikuinen varhaiskasvatuksessa? Lasten ajatuksia.

Vasun ytimessä – kasvattajien ajatuksia