Esiopetus

Hattulan esiopetusryhmät muodostetaan vuosittain ottaen huomioon esioppilaiden tarpeet ja yksiköiden erityispiirteet. Pappilanniemen päiväkodin Pekolan ryhmässä ja Marjahatun päiväkodisa esiopetusta toteutetaan myös luontoryhmissä. Luontoryhmien esiopetus toteutuu toiminnallisin työtavoin lähiluontoa hyödyntäen.

Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia ja esiopetuksen toimintapäivät määritellään kunnan linjausta noudattaen. Esiopetukseen osallistuminen velvooittavaa.

Hattulan esiopetus kuuluu sivistystoimen alaisuuteen. Esiopetusta järjestetään tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Esiopetus on maksutonta, perusopetuslain mukaista toimintaa ja pääsääntöisesti esiopetusaika on klo 08:30-12:30 välisenä aikana.

Toimintakauden 2020-2021 esiopetusajat:

Linkit:

Hattulan kunnan esiopetussuunnitelma 2016

Hattulan esiopetuksen oppilashuollon suunnitelma