Tuet ja avustukset

Huoltajat voivat valita lapselleen joko kunnan järjestämän varhaiskasvatuspaikan, hoitaa lasta kotihoidon tuella tai järjestää varhaiskasvatus yksityisen hoidon tuen turvin vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.

Lasten kotihoidon tuki sekä kuntalisä haetaan ja maksetaan Kelan kautta. Samoin yksityisen hoidon tuki kuntalisineen.

kela.fi/lastenhoidontuet