Tuet ja avustukset

Vanhemmat voivat valita lapselleen joko kunnan järjestämän päivähoitopaikan, hoitaa lasta kotihoidon tuella tai järjestää päivähoidon yksityisen hoidon tuen turvin vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.

Lasten kotihoidon tuki sekä kuntalisä haetaan ja maksetaan Kelan kautta. Samoin yksityisen hoidon tuki kuntalisineen.

kela.fi/lastenhoidontuet