Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön aikaperusteinen maksujen porrastus
Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) on tullut voimaan 1.1.2018. Laki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen:

Asiakasmaksut muuttuvat elokuun 2021 alusta alkaen eduskunnan hyväksymän lakiesityksen mukaan (HE 198/2020 vp).

Kokopäivähoidosta perittävä enimmäismaksu on 288€/kk (perheen nuorin lapsi). Perheen seuraavasta päivähoidossa olevasta lapsesta perittävä maksu on enintään 40% ensimmäisen lapsen maksusta (115€/kk). Seuraavien lasten maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä asiakasmaksu on 27€/kk.

Asiakasmaksujen soveltamisohje 1.8.2021 alkaen

Hoitoaika

Korkeimman maksun uudet tulorajat 1.8.2021

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016

Yrittäjän tuloselvityslomake

Maksulaskuri 1.8.2021

Tulorekisteri

E-lasku