Rakennusvalvonta


Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslain määräämää viranomaistoimintaa. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.
Rakentamista ohjaa mm. maankäyttö- ja rakennuslaki ja –asetus, voimassa olevat asemakaavat ja yleiskaavat sekä Hattulan kunnan rakennusjärjestys.

Rakennusvalvonnan toimistopäivystys (rakennustarkastaja / valvontainsinööri) ma, ke ja pe klo 9-11.

Rakennusvalvonnan palvelunumero 050 5275072, ma-pe 9-15
ja sähköpostiosoite rakennusvalvonta@hattula.fi

Sähköinen lupa-asiointipalvelu

Rakennusvalvonnan lomakkeet löytyvät täältä.

Rakennusvalvonnassa sinua palvelevat seuraavat henkilöt:

 • Mika Huuhtanen
 • vs. rakennuttajapäällikkö
 • 050 357 6624
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Tekninen toimiala
 • Tekninen hallinto
 • Jorma Immonen
 • rakennustarkastaja, sijaisena toimii Alpo Jokela 14.12.2020-15.1.2021. Puh. 050 524 3609
 • 050 053 6392
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Rakennusluvat
 • Tekninen toimiala
 • Rakennusvalvonta
 • Marja Hakulinen
 • hallintosihteeri
 • 050 509 0105
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • rakennuslautakunnan sihteeri, rakennusluvat
 • Tekninen toimiala
 • Rakennusvalvonta
 • Anu Laine
 • projektityöntekijä
 • 050 5275 072
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Kiinteistötietojen päivitysprojekti
 • Tekninen toimiala
 • Pappilanniemi