Sähköinen lupa-asiointipalvelu

Hattulan kunnan rakennusvalvonta käyttää Trimblen sähköistä lupa-asiointipalvelua. Palvelu on laadittu asiakaslähtöisesti erittelemällä eri lupatyypit ja määrittelemällä niille ominaisuudet, ohjeet sekä vaatimukset. Lupahakemus on rakennuskohtainen.

Aloitussivulta lähtien palvelu ohjeistaa hakemuksen täyttäjää eri vaiheissa. Palveluun on lisätty info -symbolien kautta aukeavia ohjeistuksia auttamaan lupahakemuksen täyttämisessä. Ohjeita seuraamalla hakemuksen täyttäminen sujuu helpommin eikä kenttiä jää täyttämättä.

Lupahakemus aloitetaan luomalla palveluun tunnus ja kirjautumalla palveluun. Tämän jälkeen valitaan rakennuspaikka ja ryhdytään täyttämään vaadittavia tietoja, lisätään tarvittavat yhteyshenkilöt ja liitteet. Käyttöoikeuksia lisätään vasta kun lisättävällä henkilöllä on oma tunnus palveluun aktivoitu. Liitteet lisätään pdf-muodossa. Palvelussa voi myös käydä hakemukseen liittyvää viestintää suoraan rakennusvalvonnan kanssa. Hakemuksen voi jättää ”perustettu”- tilaan, sitä ei ole pakko kerralla saada valmiiksi.

Lupahakemuksen jättäminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Se tehdään käyttämällä verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Hakemuksen voi täyttää myös asiakkaan valtuuttama pääsuunnittelija. Rakennushankkeeseen ryhtyvillä ja erityissuunnittelijoilla on oikeus päästä seuraamaan hakemuksen käsittelyä ja täydentämään sitä.

Palveluun on tietyt kentät ja liitteet määritelty pakollisiksi, ne korostuvat hakemusta täyttäessä keltaisella pohjalla. Jokin ei- pakolliseksi määritelty liite saatetaan kuitenkin erikseen edellyttää. Tällaisissa tilanteissa rakennusvalvonta käyttää palvelun sisäistä viestintää.

Päätöksen jälkeen myös erityissuunnitelmat lisätään palveluun ja työnjohtajien tarkastuslista löytyy palvelusta omana asiakirjanaan.

Sähköinen lupahakemus ei kokonaan korvaa käyntejä rakennusvalvonnassa, koska hankkeen pääpiirustukset on toimitettava paperisina rakennusvalvontaan kahtena mittakaavaisena sarjana niiden leimaamisen ja arkistoimisen takia. Muut liitteet voi lähettää vain sähköisenä.
Sähköisten lupahakemusten lisäksi Hattulan kunnan rakennusvalvonta vastaanottaa ja hyväksyy edelleen myös paperiset hakemukset. Rakennusvalvonnan päivitetyt lomakkeet löytyvät kunnan nettisivuilta.

Kannustamme kuitenkin käyttämään ensisijaisesti sähköistä lupapalvelua. Tällä tavoin erillinen sähköposti- tai puhelinkeskustelu voidaan hoitaa lupapalvelun viestikentän kautta eivätkä hakemukset tule laadittujen pakollisuuksien ja ohjeiden johdosta puutteellisina rakennusvalvontaan.

 

Sähköiseen lupa-asiointipalveluun pääset tästä