Tiedote ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivittämisestä

Hämeenlinnan kaupunki päivittää valvontasuunnitelmaa, joka kattaa ympäristöterveydenhuollon valvonnan myös Hattulan kunnan alueella. Siihen kuuluvat suunnitelman mukaiset tarkastukset, projektit ja näytteenotot. Kuntalaiset ja toimijat voivat saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta viikon 46 aikana.

Linkki tiedotteeseen.