Suurten, laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi 1.4.2019 mennessä

Hattulan rakennusvalvonta muistuttaa rakennusten omistajia suuriin, laajarunkoisiin rakennuksiin kohdistuvasta tarkastusvelvoitteesta.

Lain mukaisesti laajarunkoisen rakennuksen omistajan on huolehdittava siitä, että pätevä asiantuntija arvioi keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden. Asiantuntijan on annettava rakennuksen omistajalle todistus tekemästään arvioinnista.

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista on tullut voimaan 1.4.2015. Rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on oltava arvioituna viimeistään neljän vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta.

Hattulassa 7.2.2019

Rakennusvalvonta

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista 300/2015

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150300