Rakennuslautakunnan katselmuskierros

Rakennuslautakunta suorittaa Hattulan rakennusjärjestyksen 16 §:n mukaisen rakennusten kuntoon sekä rakennetun ympäristön hoitoon ja siisteyteen liittyvän katselmuskierroksen torstaina 4.5.2017 Hattulan kunnan alueella.

Havaituista epäkohdista sekä määräajasta niiden korjaamiseksi ilmoitetaan kunnossapitovelvollisille kirjallisesti.