Oppilaaksi ottaminen perusopetuksen 1. vuosiluokalle – postia tuleville ekaluokkalaisille lähdössä matkaan

Oppilaspaikan hakeminen

Hattulassa koulutulokkaat saavat viikon 6 aikana päätöksen koulupaikasta. Koulutulokkaan tiedot on tarkistettu väestörekisteristä 21.1.2021. Mikäli ette ole saaneet päätöstä koulupaikasta tai oppilaan kotikunta on muu kuin Hattula, tulee ottaa yhteyttä sivistystoimistoon. Päätöksen mukana toimitetaan muutoksenhakuohje sekä kouluun tutustumisen ja vanhempainiltojen ajankohdat.

Huoltajan tulee ilmoittaa Wilmassa vastaanottavansa kunnan osoittama koulupaikka, muuta ilmoittautumista ei tarvita. Wilmassa lomake on avoinna 8.2-23.2.2021. Wilma-tunnukset on toimitettu esikoululaisten huoltajille esiopetuksen aloittamisen yhteydessä. Lähikoulu osoitetaan perusopetuslain 6 §:n mukaan ja täydentävänä kunnallisena määräyksenä sivistyslautakunnan 19.9.2018 hyväksymien oppilaaksi ottamisen periaatteita noudattaen.

Toissijainen koulupaikka

Huoltaja voi hakea oppilaalle toissijaista koulupaikkaa, jos perhe toivoo muuta kuin osoitettua lähikoulua. Toissijaiseen kouluun haettaessa huoltajat sitoutuvat vastaamaan oppilaan koulumatkakuljetuksista.

 

Tervetuloa kouluun!

 

Lisätietoja:

Minna Kallio, minna.kallio@eduhat.fi, 050 340 4546

Marjukka Hänninen, marjukka.hanninen@hattula.fi, 050 464 8905