Neuvola mukana THL:n lasten terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa

Hattulan neuvola on mukana THL:n käynnistämässä Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) –tutkimuksessa, jossa kerätään monipuolista seurantatietoa pienten lasten ja perheiden hyvinvoinnista, terveydestä sekä palvelujen käytöstä ja palvelukokemuksista. LTH-tutkimuksessa pääpaino on huoltajien kokemustiedon keräämisessä. LTH-tutkimus liittyy hallituksen kärkihankkeeseen (Lapsi –ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE), jonka tavoitteena on uudistaa nykyisiä lasten, nuorten ja perheiden palveluja paremmin tarpeita vastaaviksi.

Lisätietoa täältä!