Kuntalaiskyselyn muistutuskirjeet postitetaan tänään

Kuntalaisten käsityksiä omasta asuinkunnastaan ja sen tavasta hoitaa asioita kartoitetaan laajalla kyselytutkimuksella. Hattulan kunta on yksi tämän vuoden kuntalais- ja päättäjätutkimuksen tutkimuskunnista.

 

 

On ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää, et­tä ne kun­ta­lai­set, jot­ka saa­vat ky­se­ly­lo­mak­keen, tun­te­vat asi­an omak­seen ja vas­taa­vat ak­tii­vi­ses­ti ky­se­lyyn.