Kouluissa valmistauduttu lukuvuoden alkuun

Uusi lukuvuosi alkaa kouluissa tiistaina 11.8. Koulut ja päiväkodit aloittavat toimintansa normaalisti ja opetus järjestetään lähiopetuksena. Opetuksessa huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön antamia suosituksia. Kouluilla huolehditaan hygieniakäytänteistä, tehostetaan edelleen siivousta ja pyritään oppimistilojen väljyyteen tilajärjestelyillä.

Mahdollisista poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä tiedotetaan erikseen tilanteen niin vaatiessa. Noudatamme kansallista ohjeistusta ja kunnan terveysviranomaisten päätöksiä. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt merkitsevät etäopetusta, ryhmien uudelleen muodostamista, tilojen uudelleen järjestelyjä. Koulukohtaisia varautumissuunnitelmia on tehty mahdollisten poikkeusjärjestelyjen varalle.

On tärkeää, että kouluun ei tulla sairaana ja, että jokainen noudattaa annettuja ohjeita ja suosituksia. Teemme yhdessä lukuvuodesta turvallisen!