Koodausta ja älypalloja varhaiskasvatuksessa!

InnoVaka Hattula -hanke tuo Hattulan varhaiskasvatukseen uusia digitaalisia välineitä ja vahvistaa henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan osaamista. Päiväkoti Viiriäisessä on otettu käyttöön Bee-Bot robotit sekä Sphero SPRK+ älypallot. Henkilöstölle on järjestetty digityöpajoja, joissa näihin uusiin välineisiin ja erilaisiin mobiilisovelluksiin on tutustuttu ja rohkaistu kokeilemaan niitä yhdessä lasten kanssa. Kasvattajat ja lapset ovatkin innostuneina tarttuneet uusiin välineisiin! Bee-Botit ovat iloisina kulkeneet lasten koodaamina milloin väristä ja muodosta toiseen, milloin eläinhahmoihin tai lauluja esittäviin kuviin. Älypalloja on ohjattu erilaisilla radoilla ja niillä on tehty taidetta.

Näistä ja muistakin hankkeeseen liittyvästä toiminnasta saat tietää lisää seuramalla InnoVaka hanketta

instagramissa https://www.instagram.com/innovakahattula/ 
ja twitterissä https://twitter.com/IHattula