InnoVaka Hattula -hankkeen logo julki

Hattulassa on käynnissä Opetushallituksen rahoittama Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa-hanke. Tavoitteena on avointen ja sosiaalisten oppimisympäristöjen innovointi sekä liikuntaan kannustavan esteettömän ja digitaalisuutta hyödyntävien toimintaympäristöjen kehittäminen. Keskiössä ovat lasten osallisuuden ja aktiivisuuden vahvistaminen sekä huoltajien ja perheiden osallistaminen kehittämistyöhön. Olennaista on myös yhteistyö eri kuntatoimijoiden kesken. Hanke toteutetaan päiväkoti Viiriäisessä. HAMK toimii hankkeen yhteistyökumppanina.

Hankkeelle haluttiin luoda logo, jossa näkyisi lasten elämismaailma. HAMKin opiskelijoille avattiin logokilpailu. Logon suunnittelun pohjana toimivat päiväkoti Viiriäisen lasten tekemät piirustukset. Logokilpailun voittaja on valittu ja se julkistettiin hetki sitten juhlallisesti Päiväkoti Viiriäisessä. Logon julkistamisen lisäksi sivistysjohtaja Jari Wihersaari luovutti stipendin voittajalogon suunnitelleille opiskelijoille Veera Petäsnorolle ja Jenna Rissaselle.

Lisätietoja: hankekoordinaattori Niina Mäkinen, niina.makinen@hamk.fi, 0505745552