Hattulan terveydenhuollon palvelut jatkuvat toistaiseksi ennallaan

Pihlajalinna tuottaa avoterveydenhuollon ja vuodeosaston palvelut toistaiseksi aiemmin totutulla tavalla Hattulassa.

Hattulan kunnanvaltuusto valitsi 15.1.2018 Pihlajalinnan Hattulan perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon palveluntuottajaksi. Päätöksestä on tehty valitus markkinaoikeuteen. Hattulan kunta ja Pihlajalinna turvaavat kuntalaisten palvelut markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Hattulan kunta neuvottelee Pihlajalinnan kanssa väliaikaisen sopimuksen markkinaoikeuden prosessin keston ajaksi. Pihlajalinnan ja Hattulan välinen nykyinen sopimus päättyy 31.3.2018.

Pihlajalinna tuli valituksi perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon palveluntuottajaksi tammikuussa 2018. Hankinnan kohteena olivat kunnan avoterveydenhuolto (ml. henkinen hyvinvointi, kouluterveydenhuolto ja neuvolat), suunterveydenhuolto, vuodeosasto, työterveyshuolto, erikoislääkäripalvelut ja tukipalveluita.

Suun terveydenhuollon palvelut tuotetaan toistaiseksi kunnan omana palveluna, kuten nytkin.
Hattulan kunnan henkilöstön työterveyshuollon palvelut tuottaa toistaiseksi nykyinen palveluntuottaja.

Lisätietoja:
Katariina Koivisto, kunnanjohtaja
050 3317 666, katariina.koivisto@hattula.fi