Hattulan hyvinvointijohtaja Kati Honkanen on irtisanoutunut tehtävästään koeajallaan

Hyvinvointijohtaja Kati Honkanen irtisanoutui koeajallaan 28.3.2021. Kati Honkanen kertoo päätöksen syntyneen koeajalla ja perustelee päätöstä sillä, että koeajan tarkoituksena on antaa molemmille osapuolille aikaa harkita, vastaako työ etukäteisodotuksia. ”Henkilökohtaisen harkinnan jälkeen tulin siihen tulokseen, että odotukset eivät riittävällä tavalla täyttyneet, eikä oma osaaminen kohdannut täysin olemassa olevia tarpeita. Kiitän lämpimästi Hattulan kuntaa yhteistyöstä ja toivotan kaikkea hyvää Hattulan koko yhteisölle.”