Hattula mukana Taidoilla työhön -hankkeessa

Hattula on mukana EU-rahoitteisessa Taidoilla työhön -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää nuorten ja muiden heikossa työmarkkinasemassa olevien työllistymistä. Hanke pyrkii synnyttämään toimenpiteitä, joiden avulla hankkeeseen osallistuvat saadaan kouluttautumaan ja polutettua työelämään.

Lue hankkeesta lisää!