Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräystä yleisötilaisuuksista jatkettu 28.2 asti

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on keskiviikkona 27.1. antanut Kanta-Hämeen yleisötilaisuuksia ja kokouksia koskevan päätöksen

ALUEHALLINTOVIRASTON MÄÄRÄYS

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 1.2.–28.2.2021.