Asiakaskysely kunnan palveluista

Hattulan kunta on käynnistänyt 8.4.2018 saakka avoinna olevan kyselyn ulkoisista palveluistaan. Kyselyn tavoitteena on tukea palvelujen kehittämistyötä. Jokaiselle kolmelle ulkoisia palveluja tuottavalle toimialalle on oma lomake, joissa on kuitenkin mukana myös yleisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä. Kyselyt on pyritty pitämään mahdollisimman selkeinä ja vastauksia pyydetään niistä palveluista, joita on käyttänyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana. Vastaajan anonymiteetti turvataan.

Pyydämme vastauksia ensisijaisesti sähköisen kyselyn kautta raportoinnin ja käsittelyn nopeuttamiseksi. Paperiversiolla voi kuitenkin vastata kunnanviraston ja kirjaston palvelupisteillä torstaista 15.3. alkaen.

Perusturvatoimialan kyselyyn

Sivistystoimialan kyselyyn

Teknisen toimialan kyselyyn