Asemakaavan mahdollisuudet vaikuttaa kevyen liikenteen kilpailukykyyn -raportti

Asemakaavan mahdollisuudet vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn kilpailukykyyn – case Parola

Raportti: Ramboll Finland Oy, joulukuu 2017

Tutustu raporttiin tästä!