Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.

Tarkastuslautakunnan tehtävät

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tehtävien suorittamista.

Tarkastuslautakunnan tehtävät on säädetty kuntalain 71 ja 75 §:issä sekä kunnan tarkastussäännössä.

Tarkastuslautakunnan kokoukset

Tarkastuslautakunta kokoontuu tarpeen mukaan, noin kahdeksan kertaa vuodessa.

Hattulan kunnan tilintarkastusyhteisö

Tilintarkastusyhteisöksi valtuuston toimikaudeksi 2013-5/2017 on valittu Oy Audiator Ab. Sopimus jatkuu optiolla vuoden 2018 loppuun. Vastuullinen tilintarkastaja on Jorma Kesä, joka toimii myös tarkastuslautakunnan sihteerinä.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 1.6.2017-31.5.2021

Tarkastuslautakunta Henkilökoht. varajäsen
Jiri Kattelus pj. KOK Kari Kamppinen KOK
Lasse J. Lilja vpj. SDP Seija Sainio SDP
Sari Kujanpää KESK Erkki Yrjölä KESK
Kimmo Kautio VAS Hanna Jokinen VAS
Jaana Laine PS Seppo Söderlund PS

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hattula.fi

 

Tarkastuslautakunnan yhteyshenkilö

  • Annu Kalliaisenaho
  • talous- ja henkilöstöjohtaja
  • 050 361 2742
  • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
  • työlomalla
  • Yleishallintotoimiala
  • Talous- ja henkilöstöhallinto