vuoto

Jyrätien jätevesivuoto näkyy Lehijärvellä

Jyrätien vuodosta on saatu uutta tietoa 31.1.2018 toteutetun näytteenoton pohjalta. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tekemät tulokset osoittavat, että jätevedestä kertovien bakteereiden määrät pumppaamon alapuolella, Myllyojassa, ovat vähentyneet voimakkaasti ensimmäisestä ...

Lue lisää