Lehijärvi

Jyrätien jätevesivuodon vaikutukset hiipuvat

Hämeenlinnan Jyrätien tuntumassa 22.1.2018 tapahtuneen n. 650 m3:n jätevesivuodon vaikutukset hiipuvat Myllyojassa ja Lehijärvessä. Uusimmassa näytteenotossa 13.2.2018 indikaattoribakteeripitoisuudet Myllyojassa ja Lehijärvessä olivat selkeästi laskeneet aiempaan verrattuna. Välittömästi ...

Lue lisää

Tuorein tieto Jyrätien jätevesivuodosta

Myllyojan ja Lehijärven vedessä jätevettä Tulosten perusteella veden hygieeninen laatu oli heikoin Lehijärven näytepisteessä. Saadut tulokset kertovat, että Myllyojan ja Lehijärven vesi on saastunut jätevedellä. Suolistoperäisiä bakteereita on eniten Lehijärvessä, mistä otetussa näytteessä ...

Lue lisää

Jyrätien jätevesivuoto näkyy Lehijärvellä

Jyrätien vuodosta on saatu uutta tietoa 31.1.2018 toteutetun näytteenoton pohjalta. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tekemät tulokset osoittavat, että jätevedestä kertovien bakteereiden määrät pumppaamon alapuolella, Myllyojassa, ovat vähentyneet voimakkaasti ensimmäisestä ...

Lue lisää