Viestintä ja vuorovaikutus

Kunnan viestintää ja markkinointia toimittaa yhteyspäällikkö. Kunta tiedottaa kotisivujensa lisäksi muun muassa facebook-sivujensa kautta. Lisäksi kunnalla on kaksi sähköistä infotaulua kunnanvirastolla ja kirjastolla sekä Hattulantien varrella sijaitsevaan suureen mainostauluun mainostilaa. Kunta tiedottaa myös yhteistyössä maakunnallisen ja seudullisen median kanssa sekä lähilehti Hattulaan.fi:tä hyödyntäen. Tapauskohtaisesti käytetään muitakin mediakanavia.