Operatiivinen johto

Johtoryhmän jäsenet:

Katariina Koivisto, kunnanjohtaja (pj.)
Terhi Huida, vs. talous- ja henkilöstöjohtaja
Anitta Leinonen, perusturvajohtaja
Jari Wihersaari, sivistysjohtaja
Juha Prittinen, tekninen johtaja
Jarkko Luukkonen, hallintopäällikkö
Launo Haapamäki, yhteyspäällikkö (sihteeri)