Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöhallinto vastaa koko kunnan henkilöstö- japersonal-943873_1280
työnantajapolitiikasta sekä kehittää henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja jaksamista tukevia prosesseja. Henkilöstöhallinto tukee esimiehiä vaativassa työssään ja järjestää säännöllisesti esimiesvalmennuksia sekä antaa esimiehille palvelussuhdeneuvontaa varmistaen näin koko henkilöstön oikeudenmukaisen kohtelun. Henkilöstöhallinnon alla on koko kunnan työllisyyden hoito (pois lukien nuorten työpaja), työterveyshuolto sekä yhteistoiminta ja työsuojelun organisointi. Henkilöstöhallinto tekee tiivistä yhteistyötä niin
seudullisesti kuin KuntaPro Oy:n kanssa, joka vastaa henkilöstöhallinnon järjestelmien toimivuudesta.

Henkilöstöpalveluissa sinua palvelevat:

 • Annu Kalliaisenaho
 • talous- ja henkilöstöjohtaja
 • 050 361 2742
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Yleishallintotoimiala
 • Talous- ja henkilöstöhallinto
 • Jaana Johansson
 • talous- ja henkilöstösihteeri
 • 050 565 1710
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Yleishallintotoimiala
 • Talous- ja henkilöstöhallinto