Kutojantien ja Tekstiilitien katu- ja vesihuollon saneerausurakka

LISÄKYSYMYKSET
TEKSTIILITIE JA KUTOJANTIE 14.04.2020

1. Toimittavatko operaattorit kustannuksellaan urakkaan asennettavat suojaputket ja kaapelikaivot?
Urakoitsija hankkii operaattoreiden suojaputket ja kaapelikaivot. Operaattoreiden suojaputket ja kaapelikaivot kuuluvat kadunrakentamisen osuuteen.

2. Voiko urakan aloittaa ennen 1.6.2020?
Urakkaa ei voi aloitteen ennen 1.6.

3. Pitääkö tarjoukseen liittää mm. työ – ja laadunvarmistussuunnitelma urakkaohjelman kohdan 18.2 mukaisesti?
Kyllä.

4. Rakennettavan vesihuoltolinjan vieressä kulkee nykyinen 225 PVC-vesijohto. Saadaanko nykyinen putki paineettomaksi etenkin paaluvälillä 70-125 vai siirretäänkö rakennettavaa linjaa kauemmaksi putkesta?
Uusittava vesijohto rajautuu uusittaviin venttiileihin. Näiden asentamisen ja väliaikaisen vedenjakelun järjestämisen myötä vanha vesijohtolinja voidaan tehdä paineettomaksi. Alkuperäisestä tarjouspyynnöstä poiketen kiinteistön liitetään väliaikaiseen veden jakeluun katualueella. Kiinteistöllä ei asioida kuin pakottavassa tilanteessa (Liite HS-Vesi asiakastilanteet). Kaikki edellä mainitut työt sisältyvät urakkaan.

Tarjouspyyntöasiakirjat:

Tarjouspyyntö_23.3.2020

Tarjouslomake_23.3.2020

Urakkaohjelma_23.3.2020

URAKKARAJAKARTTA_Kutojantien_ja_Tekstiilitien_saneeraus

Yksikköhintaluettelo_23.3.2020

Turvallisuusasiakirja_23.3.2020

1_Asemapiirustus_Tekstiilitien_ja_Kutojantien_saneeraus

N1_Nykytilakartta

RS_Maaraluettelo

Tekstiilitie_Kutojantie_Työselostus

G1_Tutkimuskartta

2_Pituus-_ja_poikkileikkaus_Kutojantie

3_Pituus-_ja_poikkileikkaus_Tekstiilitie

4_Pituus-_ja_poikkileikkaus_vesihuoltolinja

5_Pituus-_ja_poikkileikkaus_JKPP

ASIAKIRJALUETTELO_Tekstiilitien_ja_Kutojantien_saneeraus

2020_02_04_HS-Vesi tarkemittausohje

Maaraluettelo Hattula – Kutojantie

Maaraluettelo Hattula – Kenttä + klv pohj.

Maaraluettelo Hattula – JKPP länsi

Aluevalaistuslaskelma

Piirustusluettelo Hattula

Maaraluettelo Hattula – Tekstiilitie

Pylvas-, jalusta- ja valaisinluettelo Hattula

Valaistuslaskelmat

Valaistuksen tyokohtaiset laatuvaatimukset Hattula

Purkusuunnitelma

Suunnitelmakartta