Työ ja elinkeino

Hattulan kunnan elinvoima- ja elinkeinopolitiikkaa johtaa
kunnanjohtaja. Hänen apunaan toimivat tekninen johtaja sekä yhteyspäällikkö. Kunnanjohtaja vastaa esimerkiksi kuntatason kehittämishankkeista sekä suhdetoiminnasta, tekninen johtaja mm. sijoittumispalveluista, infrasta ja maankäyttöön liittyvistä kysymyksistä. Yhteyspäällikön vastuulla on ”pehmeä elinvoimapolitiikka,” kuten yhdistys- ja hankeyhteistyö, osallisuuden vahvistaminen sekä matkailun kehittäminen. Lisäksi yhteyspäällikkö vastaa viestinnän ja markkinoinnin koordinaatiosta ja toimii Hämeen uusyrityskeskuksen hallituksessa sekä työvaliokunnassa.