Työ ja elinkeino

Hattulan kunnan elinvoimajohtaja vastaa kunnan elinvoima-asioista.
Elinvoimajohtaja vastaa esimerkiksi kuntatason kehittämishankkeista sekä suhdetoiminnasta, tekninen johtaja mm. sijoittumispalveluista, infrasta ja maankäyttöön liittyvistä kysymyksistä.