Kaavoitus

Vireillä olevat kaavahankkeet:

Monaalan ranta-asemakaavamuutos

Vanajveden ja Keskisjärven ranta-alueille huhtikuussa 2011 voimaan tullut päivitetty Monaalan kartanon ranta-asemakaava koskee seuraavia Monalan kylän tiloja:

 • Monaala 82-444-1-45
 • Kanta-Monaala 82-444-1-46
 • Laavia 82-444-3-41.

Kaavamuutosaloite on tullut em. alueen maanomistajien valtuutuksella Insinööritoimisto Poutanen Oy:ltä. Ranta-asemakaavamuutoksen laatiminen on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 14.8.2017/§ 176.

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää muutamia nykyisen kaavan toteutumattomia loma-asuinrakennusten (RA) rakennuspaikkoja toisaalle kaavan sisällä ja muuttaa yhtä ohjeellista tonttirajaa. Muutamia rakennuspaikkakokoja on tarkoitus suurentaa. Kaavan rakennusoikeudet on tarkoitus päivittää voimassa olevan kunnan rakennusjärjestyksen mukaisiksi.

Ranta-asemakaavamuutoksen kaavaehdotuskartta ja muut ehdotusvaiheen asiakirjat ovat maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävillä Hattulan kunnanvirastossa (os. Pappilanniementie 9, Hattula) työpäivinä klo 9-15 ajalla 4.10. – 5.11.2018.

Kaavaehdotuksesta muistutuksen voivat tehdä kunnan jäsenet ja osalliset. Muistutukset on toimitettava kirjallisena Hattulan kunnan tekniseen yksikköön osoitteeseen Pappilanniementie 9, 13880 Hattula, ennen nähtävänä oloajan päättymistä (viimeistään klo 15.00 mennessä).

Kaavaehdotusaineisto:

MONAALA_RANTA_ASEMAKAAVAKARTTA_KAAVAEHDOTUS_15_11_2018

Hattula_Monaala_ranta-asemakaava_selostus_15.11.2018_v

Monaalan ranta-asemakaavan muutosalueiden luontoarvojen perusselvitys 2018

Monaala kaavaehdotus; kooste lausunnoista ja kaavanlaatijan vastineet

OAS 28.06.2018

 

 

 

 

Kaavoituskatsaus 2018-2019

 

Kaavoituksessa sinua palvelevat seuraavat henkilöt:

 • Juha Prittinen
 • tekninen johtaja
 • 050 5993 447
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Yksikön johto, maankäyttö ja kaavoitusasiat
 • Tekninen toimiala
 • Tekninen hallinto
 • Arja Kauppi
 • toimistopäällikkö
 • 050 509 0104
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Kaupanvahvistukset, tonttivaraukset, maankäyttö ja kaavoitusasiat
 • Tekninen toimiala
 • Tekninen hallinto