Kaavoitus

Vireillä olevat kaavahankkeet:

Panssariportin asemakaava ja asemakaavan muutos

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL § 62 – § 63 ja MRA § 30) ilmoitetaan Panssariportin asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireille tulosta (Hattulan kun-nanhallitus 18.2.2019 / § 31).

Suunnittelualue sijaitsee Parolan taajamassa moottoritien länsipuolella eritasoliittymän ja Parolan harjun välisellä Aliniityn alueella. Alue rajautuu itäosasta Paljassuontien katualueeseen ja länsiosasta Sahatien katualueeseen.

Suunnittelun tavoitteena on kaavoittaa tontteja yritystoiminnan tarpeisiin ja Sahatien varteen erillispientalotontteja sekä tarkastella ulkoilun ohjaamistarvetta Sahatien jatkeena olevalle Parolanharjun virkistysalueelle.

Kaavahankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) kaavaluonnoskartta ja muut valmisteluvaiheen asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä Hattulan kunnanvirastossa (os. Pappilanniementie 9, Hattula) työpäivinä klo 9-15 ajalla 16.5. – 14.6.2019.

Mielipiteensä hankkeesta voivat esittää ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisulla on vaikutusta ja kaikki kunnan jäsenet. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Hattulan kunta, tekninen yksikkö, Pappilanniementie 9, 13880 Hattula viimeistään 14.6.2019.

Hattula_Panssariportti_OAS_16.4.2019

Kaavaluonnoskartta 16.4.2019

 

 

 

 

Kaavoituskatsaus 2018-2019

 

Kaavoituksessa sinua palvelevat seuraavat henkilöt:

 • Juha Prittinen
 • tekninen johtaja
 • 050 5993 447
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Yksikön johto, maankäyttö ja kaavoitusasiat
 • Tekninen toimiala
 • Tekninen hallinto
 • Arja Kauppi
 • toimistopäällikkö
 • 050 509 0104
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Kaupanvahvistukset, tonttivaraukset, maankäyttö ja kaavoitusasiat
 • Tekninen toimiala
 • Tekninen hallinto