Yksityistiet

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon, jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Yksityisteiden valitusviranomaisena toimii tielautakunta.

Tielautakunnan tehtäviä Hattulassa hoitaa teknisen lautakunnan tiejaosto.

Erilaisia yksityisteitä

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen ryhmään; toimitustiet, sopimustiet ja omat tiet.

Toimitusteillä tieoikeus on viranomaisen vahvistama ja rekisteröimä käyttöoikeus toisen kiinteistön kautta kulkevaan tiehen. Tämä oikeus on pysyvä ja siirtyy kiinteistön omistusoikeuden siirtyessä.

Kiinteistölle voidaan myöntää tieoikeus myös suullisella tai kirjallisella sopimuksella. Tehty sopimus sitoo vain sopimusosapuolia tai sitä, joka on sopimuksen hyväksynyt sekä edellä mainittujen perillisiä. Yksityistielaki ei koske sopimusteitä eikä yhden kiinteistön alueelle kulkevia omia teitä.

Yksityisteiden kunnossapito ja kunnan avustukset

Tien kunnossapitoa ovat kesä- ja talvikunnossapito sekä muut hoito- tai perusparannustyöt.

Hattulan myöntää vuosittain avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja mahdollisuuksien mukaan perusparantamiseen. Avustuksia haetaan keväisin erikseen ilmoitettavana aikana. Avustettavan yksityistien tulee olla vähintään kolmen pysyvästi asutun kiinteistön pääsytie, jolla tulee sallia myös ulkopuolinen liikenne. Kiinteistön sisäänajotietä, tontilla sijaitsevia teitä, tilusteitä ja ainoastaan vapaa-ajan asutukselle johtavia teitä ei avusteta.

Myös Tiehallinnolta voi hakea valtion avustusta yksityisteiden perusparantamiseen.

Tiejaosto 2013-2016

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen
Kaskela Hannu pj.

Anttila Risto

Perkiö Marjatta vpj

Monto Mari

Kinnunen Janne-Ville

Virtanen Kari