Vesihuolto

Hattulan kunnan vesihuoltoasiat hoidetaan Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:ssä, joka on Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan yhteisesti omistama vesihuoltoyhtiö.

Vikailmoitukset:
-vesijohtoviat puh 03 6213 722 ja 03 621 3717
-viemäriviat puh 03 6213 720
-veden laatuhäiriöt 03 6212 225

Em. numerot vastaavat kaikkina vuorokauden aikoina.

HS-Vesi
Vesilaitosyhdistys

Tästä hulevesioppaaseen

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaivot

Yksityiskaivojen veden laadusta huolehtii kaivon omistaja. Kaivon rakenne on hyvä tarkistaa säännöllisesti ja varmistua, ettei kaivoon pääse pintavesiä läpivientien, kannen tai renkaiden saumakohdista.

Vesi kannattaa myös tutkituttaa säännöllisesti, koska kaikki haitalliset aineet ja mikrobit eivät näy tai maistu. Suositus on kolmen vuoden välein.

Tutkimusta haluava voi kääntyä kaivovesianalyysejä tekevien laboratorioiden puoleen. Jotta analyysitulos olisi mahdollisimman luotettava, tulisi puhtaat näytepullot hakea laboratoriosta. Desinfioinnin jälkeen pitää odottaa ainakin viikko ennen uuden vesinäytteen ottamista.

Terveystarkastajalta saa neuvoja ja opastusta veden laatuun liittyvissä kysymyksissä ja laboratoriotulosten tulkitsemisessa:

Terveystarkastaja Pirjo Suominen puhelin 03 621 3776 / pirjo.suominen@hameenlinna.fi

Hattulan vesihuollon päivitysehdotus 2019:

Toiminta-alueiden päivittäminen_periaatteet Hattulassa

Hattula – Yleiskartta
Salimäentie kartta
Keltomäki kartta
Kärjenmäki kartta

Vesihuollon toiminta-alue:

Hattula toiminta-aluekartta 2017
Kanunki toiminta-aluekartta
Pikku-Mervi toiminta-aluekartta
Rannikko toiminta-aluekartta