Kadunrakentaminen

Kunnan tehtävänä on huolehtia asemakaavoitetun alueen liikenne- ja katusuunnittelusta, katujen rakentamisesta, katujen, väylien ja yleisten alueiden ylläpidosta sekä katualueen johtojen ja rakenteiden yhteensovittamisesta.

Lomake kaivu- ja sijoitusluvan hakemiseen ohjeineen löytyvät täältä.

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet ja määräykset:

Valtuusto on hyväksynyt 9.12.2015 47§ mukaisesti kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet ja määräykset. Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet ja määräykset sekä käsittely- ja alueen käyttömaksutaksat tulevat voimaan 1.1.2016 alkaen.

Kadut rakennetaan teknisen lautakunnan hyväksymien katusuunnitelmien mukaisesti. Kadut on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.