Liikenneväylät

Kunnassa huolehditaan kunnan asemakaava-alueilla katujen ja kevyenliikenteenväylien kunnossapidosta.
Hoidettavaa katuverkkoa on n. 59 km ja kevyenliikenteen väyliä n. 18 km. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Kadut on pidettävä liikenteen edellyttämässä kunnossa. Laki asettaa talvihoidon laadulle minimivaatimukset.
Kunnalla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidosta. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Talvihoitoon kuuluvat esimerkiksi lumen poisto, liukkauden torjunta ja hiekoitushiekkojen poisto. Pääsääntöisesti kunta vastaa katujen ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidosta. Kiinteistöjen haltijalle kuuluu tontin viereisen jalkakäytävän ja oman tonttiliittymän talvikunnossapito. Kiinteistön haltijan on pidettävä myös tonttinsa viereinen jalkakäytävä ja ajorata sen keskiviivaan saakka puhtaana roskista ympäri vuoden.

Omaa kalustoa on 1 kuorma-auto ja 2 traktoria lisälaitteineen pääasiassa liikuntapaikkojen hoidossa. Katualueiden hoitotöissä käytetään yksityisiä urakoitsijoita.

Katuvalojen hoitoon ja kunnossapitoon ei ole omaa henkilöstöä ja koneita, joten työt ovat ulkoistettu. Katuvaloja on yhteensä n. 2500 kpl.

Yksityisteitä hoitavat tiekunnat tai kiinteistöt.

Tiedote talvikunnossapidosta
Palvelukeskus Panu

Rinteenkujan katusuunnitelma

Hurttalan Rinteenkujaa koskeva katusuunnitelmaehdotus, pidetään MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä Hattulan kunnanvirastossa (os. Pappilanniementie 9, Hattula) työpäivinä klo 9-15 ajalla 4. – 19.10.2018. 

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisena Hattulan kunnan tekniseen yksikköön osoitteeseen Pappilanniementie 9, 13880 Hattula, ennen nähtävänä oloajan päättymistä (viimeistään klo 15.00 mennessä).

Suunnitelma-asiakirjat:

Nykytilakartta

Rinteenkuja_asemapiirustus

Pohjatutkimuskartta

Rinteenkuja_tyyppipoikkileikkaukset

Rinteenkuja_pituusleikkaus