Kunnossapitopalvelut

Yhdistetty kunnallistekniikan, kiinteistöjen kunnossapidon ja kiinteistönhoidon toimialue vastaa liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen, erityisalueiden kehittämisestä ja ylläpidosta sekä kunnan varikkopalveluista, kunnan kiinteistöjen ylläpidosta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta, peruskorjauksesta ja teknisestä kunnossapidosta. Lisäksi toimialaan kuuluvat vesi- ja jätehuolto sekä yksityistiet.