Asuminen ja rakentaminen

Hulevesilaskutus on alkanut

Hattulan kunnanvaltuusto on päättänyt hulevesimaksutaksasta 14.11.2018 (§ 61). Huleveden määräytymisperusteet ja hulevesitaksa (valtuusto 14.11.2018)

Hattulan kunta aloittaa julkisoikeudellisen hulevesimaksun laskutuksen joulukuun 2018 aikana. Hulevesimaksulasku tullaan osoittamaan Hattulan kunnan asemakaava-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille. Hulevesimaksu kohdistetaan kaikille asemakaava-alueen rakennetuille kiinteistöille riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi ojaan, hulevesiviemäriin vai maaperään imeyttämällä.

Kiinteistö, jonka katsotaan olevan rakentamaton, vapautetaan hulevesimaksusta.

Maksun perusteena maankäyttö- ja rakennuslaki

Julkisoikeudellisen ulosottokelpoisen hulevesimaksun käyttöönotto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (22.8.2014/682/§103 n), jonka mukaan kunta voi periä hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Hulevesimaksun käyttöönoton myötä HS-Vesi ei enää laskuta osana jäteveden käyttömaksua hulevesien viemäröinnistä aiheutuvia kustannuksia. Tämän johdosta HS-Vesi on voinut laskea jäteveden käyttömaksua 8 % vuoden 2018 alusta.

Maksun suuruuteen vaikuttavat seikat

Hulevesimaksun suuruuteen vaikuttavat kiinteistön maapohjan pinta-ala ja asemakaavan mukainen käyttötarkoitus. Kiinteistöjä ovat tilat, tontit ja määräalat. Tavanomaiset pientalokiinteistöt on vapautettu pinta-ala-tarkastelusta ja niille osoitetaan pienimmän pinta-alaluokan mukainen perusmaksu.

 

Hattulan kunta tarjoaa tontteja asumiseen ja yritystoimintaan

Vapaita tontteja on tarjolla kunnan asemakaava-alueilla. Jokaiselle tontille on kunnallistekniikka rakennettu. Tontin voi ostaa tai vuokrata.

Kanungin asuinaluetta luonnon helmassa, minuutin moottoritieltä

Tiedoksi tontin ostajalle ja vuokraajalle
Opaskartta myytäville tonteille

Vesi- ja jätevesiliittymät
Sähköliittymä
Laajakaista

.

Omakoti- ja rivitalotontit:

Kotirinteen ja Lepaan alueiden tontteja on mahdollisuus myös vuokrata.
Mikäli vuokrattu tontti lunastetaan viiden vuoden kuluessa vuokrauksen alkamisesta,
hyvitetään jo maksetut vuosivuokrat myyntihinnasta.

Tutustu tästä Kanungin Suomi 100 -esittelyyn

Kanungin alue, erillispientalotontit ovat myyntitontteja
Kotirinteen alue vapaat tontit, myynti / vuokraus
Lepaan alue, myynti / vuokraus

Yritystontit:

Yllityn yritystontit
Merven kaava-alue

Hattula tarjoaa myös yrityksille kilpailukykyisen
sijainnin Helsinki–Tampere-moottoritien ja Lahti–
Turku-tien varressa. Lisäksi rautatie kulkee aivan
Hattulan vierestä ja sekä Helsingin että Tampereen
lentokentät sijaitsevat vain tunnin ajomatkan päässä.

Merven elinkeinoalueella on monipuolinen yritysrakenne
ja mahdollisuus erikokoisten tonttien lohkomiseen.
Merven alueelle on sijoittunut erityisesti teräkseen
liittyvää yritystoimintaa, kuten Feon Oy ja Elme Metall
Finland Oy. Kolmostie, valtatie 130 ja kantatie 57 välittävät
raskaan liikenteen tehokkaasti kaikkialle Etelä-
Suomeen. Merven alue on mahdollista saavuttaa
myös rautatiekuljetuksin pistoraiteen ansiosta.

Maaperä on rakennettavuudeltaan erinomaista, ja
Parolan taajaman palvelut ja laadukkaat asuinalueet
sijaitsevat lähellä. Myös maakaasuverkko ja sähkönjakelun
110 kilovoltin kantaverkko ovat helposti saavutettavissa.

Yritystonttien luovutusehdot