Kaavoitus

Vireillä olevat kaavahankkeet:

Monaalan ranta-asemakaavamuutos

Vanajveden ja Keskisjärven ranta-alueille huhtikuussa 2011 voimaan tullut päivitetty Monaalan kartanon ranta-asemakaava koskee seuraavia Monalan kylän tiloja:

 • Monaala 82-444-1-45
 • Kanta-Monaala 82-444-1-46
 • Laavia 82-444-3-41.

Kaavamuutosaloite on tullut em. alueen maanomistajien valtuutuksella Insinööritoimisto Poutanen Oy:ltä. Ranta-asemakaavamuutoksen laatiminen on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 14.8.2017/§ 176.

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää muutamia nykyisen kaavan toteutumattomia loma-asuinrakennusten (RA) rakennuspaikkoja toisaalle kaavan sisällä ja muuttaa yhtä ohjeellista tonttirajaa. Muutamia rakennuspaikkakokoja on tarkoitus suurentaa. Kaavan rakennusoikeudet on tarkoitus päivittää voimassa olevan kunnan rakennusjärjestyksen mukaisiksi.

Ranta-asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti nähtävillä kunnanvirastossa (os. Pappilanniementie 9, Hattula) työpäivinä klo 9-15 ajalla 19.10. – 20.11.2017. 

Mielipiteensä hankkeesta voivat esittää ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisulla on vaikutusta ja kaikki kunnan jäsenet. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Hattulan kunta, tekninen yksikkö, Pappilanniementie 9, 13880 Hattula viimeistään 20.11.2017.

Hattula_OAS_Monaala_ranta-ak muutos_22.4.2017

 

 

Kaavoitus / Herniäisten asemakaava / ajantasaistaminen

Vuonna 2010 kaavaluonnoksena nähtävillä olleesta Hattulan kunnan ajantasaistamis- ja laajennushankkeen suunnittelualueesta on irrotettu Herniäisten alue omaksi suunnittelualueekseen.

 

Kaavaehdotusaineisto 9.10.2017
Herniäinen kaavakartta 9.10.2017
Herniäinen kaavaselostus 9.10.2017
liite1, Herniäinen OAS 9.10.2017
liite2_PALAUTERAPORTTI, Herniäinen 9.10.2017
liite3_Asemakaavan_seurantalomake
liite4.1_Raportti_Meluselvitys
liite4.2_EU-melu_tie_hattula_päivä
liite4.3_EU-melu_tie_hattula_YÖ
liite4.4_EU-melu_raide_hattula_päivä
liite4.5_EU-melu_raide_hattula_YÖ
liite5_pitkaniitty_rantasuo_luontoselvitys
liite6_Hattulan kunta Katinalan viitasammakkoselvitys 2014
liite7.1_Rinteenkuja_rantasuo_painokairaukset
liite7.2_Rinteenkuja_painokairaukset_2016
liite8.1_kt57_toimenpideselvitys_raportti
liite8.2_kt57_toimenpideselvitys_liitteet

 

 

Kaavoituskatsaus 2016

 

Kaavoituksessa sinua palvelevat seuraavat henkilöt:

 • Juha Prittinen
 • tekninen johtaja
 • 050 5993 447
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Yksikön johto, maankäyttö ja kaavoitusasiat
 • Tekninen yksikkö
 • Tekninen hallinto
 • Arja Kauppi
 • toimistopäällikkö
 • 050 509 0104
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Kaupanvahvistukset, tonttivaraukset, maankäyttö ja kaavoitusasiat
 • Tekninen yksikkö
 • Tekninen hallinto