Liikenneväylät

Kunnassa huolehditaan kunnan asemakaava-alueilla katujen ja kevyenliikenteenväylien kunnossapidosta.
Hoidettavaa katuverkkoa on n. 59 km ja kevyenliikenteen väyliä n. 18 km. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Kadut on pidettävä liikenteen edellyttämässä kunnossa. Laki asettaa talvihoidon laadulle minimivaatimukset.
Kunnalla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidosta. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Talvihoitoon kuuluvat esimerkiksi lumen poisto, liukkauden torjunta ja hiekoitushiekkojen poisto. Pääsääntöisesti kunta vastaa katujen ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidosta. Kiinteistöjen haltijalle kuuluu tontin viereisen jalkakäytävän ja oman tonttiliittymän talvikunnossapito. Kiinteistön haltijan on pidettävä myös tonttinsa viereinen jalkakäytävä ja ajorata sen keskiviivaan saakka puhtaana roskista ympäri vuoden.

Omaa kalustoa on 1 kuorma-auto ja 2 traktoria lisälaitteineen pääasiassa liikuntapaikkojen hoidossa. Katualueiden hoitotöissä käytetään yksityisiä urakoitsijoita.

Katuvalojen hoitoon ja kunnossapitoon ei ole omaa henkilöstöä ja koneita, joten työt ovat ulkoistettu. Katuvaloja on yhteensä n. 2500 kpl.

Yksityisteitä hoitavat tiekunnat tai kiinteistöt.

Tiedote talvikunnossapidosta
Palvelukeskus Panu