Kehitysvammaisten asumispalvelut

Juteinikoti

Juteinikoti on 16 paikkainen ympärivuorokautista palvelua järjestävä kehitysvammaisten asumisyksikkö. Juteinikodin lähellä on myös mahdollisuus asua itsenäisemmin ns. tukiasunnossa ja saada tarvittava tuki ja ohjaus Juteinikodista.
Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa mielekkään ja hyvän arjen toteutuminen asiakkaan elämässä.
Toimintamme pohjautuu yksilökeskeiseen elämänsuunnitelma-malliin (YKS). Toimintamalli tukee  tasa-arvo ja yhdenvertaisuusperiaatteen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumista, jolloin asiakas on oman elämänsä keskiössä ja hänen omien voimavarojen tunnistaminen ja tukeminen, sekä haaveiden ja unelmien toteutuminen ovat ensisijaisia tavoitteita.

Vammaisilla henkilöillä on hyvin erilaisia tuen, avun ja ohjauksen tarpeita ja  niiden tunnistaminen  ja tukeminen vaatii asiakkaan historian ja elämäntarinan tuntemista, jolloin sekä moniammatillisen että omaisten ja läheisten kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu toiminnassamme.

Koivu-ryhmä 050 4413 132
Aimo-ryhmä 050 4458 593
Touhula-ryhmä 050 4458 632

Juteinikodin omavalvontasuunnitelma

Omaisyhteistyöohje

 

 • Kati Kopra
 • palveluesimies
 • 050 378 8127
 • Juteinintie 3, 13720 Parola
 • Perusturvatoimiala
 • Juteinikoti
 • Riina Kallio
 • vastaava sairaanhoitaja
 • 050 3437 334
 • Juteinintie 3, 13720 Parola
 • Perusturvatoimiala
 • Juteinikoti
 • Sisko Kallio
 • sairaanhoitaja
 • 046 9210 157
 • Juteinintie 3, 13270 Parola
 • Perusturvatoimiala
 • Juteinikoti