Potilasturvallisuus ja asiakkaiden neuvonta

Potilas- ja asiakasturvallisuus on tärkeä osa hoidon laatua. Asiakkaan ja potilaan näkökulmasta turvallisuus on sitä, että hän saa tarvitsemansa palvelun ja hoidon oikeaan aikaan oikeassa paikassa, eikä niistä aiheudu hänelle haittaa.