Maksukatto

Asiakasmaksukatto

Kunnallisille sosiaali- ja terveydenhuollon maksuille asetettu asiakasmaksukatto on 683 euroa/kalenterivuosi. Maksukattoa kerryttävien asiakasmaksujen kertymäkausi on kalenterivuosi (1.1.-31.12.).
Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia, paitsi lyhytaikainen laitoshoito.

Maksukattoon sisältyvät maksut
– kertamaksu, vuosimaksu ja päivystysmaksu terveysekeskuksessa
– fysioterapiamaksut
– sarjahoidon maksut
– sairaalan poliklinikkamaksut
– päiväkirurgian maksut
– lyhytaikainen laitoshoito
– laitoshoidon yö- ja päivähoito
– kuntoutushoidon maksut
– maksusitoumuksella saatu ja maksettu hoito
– alle 18-vuotiaat lapset kerryttävät toisen vanhemman maksukattoa

Maksukattoa eivät kerrytä maksut, jotka korvataan toimeentulotukena tai seuraavien lakien perusteella:
– tapaturmavakuutuslaki, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki, sotilasvammalaki, liikennevakuutuslaki, potilasvahinkolaki

Vapaakortti
– kun maksukatto on täyttynyt, asiakkaalle myönnetään vapaakortti
– vapaakortin myöntää se laitos, jossa maksukatto täyttyy
– asiakas todistaa tarvittaessa maksut maksetuiksi esittämällä alkuperäiset kuitit
– vapaakortti on voimassa vuoden loppuun
– vapaakortin voimassaoloaikana ei peritä maksukattoa kerryttäviä maksuja lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa, josta peritään Hattulan terveydenhuollossa 22,50 euroa vuorokaudelta
– asiakas esittää vapaakortin aina käyttäessään terveydenhuollon palveluita

Maksukaton seuranta on asiakkaan vastuulla.

Yhteyshenkilösi:

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992