Eläinsuojelu

Eläinsuojelusta säädetään eläinsuojelulaissa, jota sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Hämeenlinnassa ja Hattulassa eläinsuojelutehtävät (sis. eläinten terveydenhuolto) on keskitetty virkaeläinlääkärille, joka työskentelee arkipäivisin. Yhteys- ja lisätiedot: Eläinsuojelu Hattulassa ja Hämeenlinnassa