Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta on tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin tapahtuvaa ihmisten auttamista ja tukemista. Se on toimintaa, jota tehdään yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi, eikä siitä makseta korvausta. Vapaaehtoistoiminta perustuu nimensä mukaisesti vapaaehtoisuuteen, eikä sitä tule tehdä pakosta tai velvollisuudesta. ”Palkkana” vapaaehtoistoiminnasta on mm. toiminnasta saatu hyvä mieli, mielekäs tekeminen, onnistumisen ilo, tarpeellisuuden tunne sekä toiminnan kautta solmitut uudet ihmissuhteet.

Koti- ja asumispalveluista löytyy useita vapaaehtoisille soveltuvia tehtäviä, joihin ei tarvitse erityiskoulutusta, vaan halu auttaa ja toimia riittävät. Vapaaehtoinen ei korvaa hoitohenkilökunnan työtä, vaan tarjoaa lisävirkistystä ikääntyneiden arkeen. Vapaaehtoinen voi toimia mm. osastoystävänä, ulkoiluystävänä ikäihmiselle, ohjata ryhmiä tai olla mukana järjestämässä tapahtumia ja tempauksia. Haastattelemme henkilökohtaisesti jokaisen vapaaehtoisen ja mietimme yhdessä jokaiselle sopivan tavan toimia. Vapaaehtoisena voi toimia säännöllisesti, mutta myös kertaluonteinen ja epäsäännöllinen toiminta on mahdollista.

  • Jenni Jokelainen
  • palveluohjaaja
  • 050 521 9893
  • Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala
  • Palvelutarpeenarviointi, kotihoidon tukipalvelut, palveluseteli
  • Perusturvatoimiala
  • Hyvinvointia edistävät palvelu