Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, jonka tehtävä on neuvoa sosiaalihuollon asiakkaita ja heidän omaisiaan lakien soveltamiseen ja asiakkaiden oikeuksiin liittyen.  Sosiaaliasiamies  avustaa tarvittaessa muistutuksen teossa.

Hattulan kunta ostaa sosiaaliasiamiespalvelut Pikassos Oy:ltä. Sosiaaliasiamies on sosiaalialan osaamiskeskuksen palveluksessa.

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä.  Palvelu on asiakkaille maksutonta.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot