Lastensuojelu

Lastensuojelu on työtä lasten ja perheiden hyväksi. Tavoitteena on turvata lapsen etu erityisesti perheen ristiriitatilanteissa. Lastensuojelussa otetaan vastaan lastensuojeluilmoitukset sekä tehdään lastensuojelutarpeen selvitykset.

Avohuollon sosiaalityö on tarkoitettu lapselle tai huoltajille silloin, kun lapsen oikeus turvalliseen kasvumpäristöön tai tasapainoiseen kehittymiseen ei toteudu tai on syytä pelätä sen jäävän toteutumatta.

Sijaishuolto tarkoittaa huostaanotetun tai kiirellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollossa lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät.

 

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksen suora numero (toiminnassa 24/7) on 03 621 7100.

Huom! Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksen ollessa kiireellisellä työtehtävällä he eivät voi ottaa vastaan asiakaspuheluja. Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112.

 

Päivystysnumeron kautta ei voi hoitaa lasten huoltoon, tapaamisiin tai elatukseen liittyviä asioita.

Lastensuojeluilmoitus

 

 

 • Katri Rämö
 • sosiaalityöntekijä
 • 050 5090 312
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Lastensuojelu
 • Laura Uimonen
 • sosiaalityöntekijä
 • 050 3834 569
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Lastensuojelu
 • Helena Vekka
 • sosiaalityöntekijä
 • 050 5090 098
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Lastensuojelu
 • Teemu Liimatta
 • johtava sosiaalityöntekijä
 • 040 585 8233
 • Lastensuojelu