Vanhusneuvosto

Hattulassa on toiminut vanhusneuvosto vuodesta 2002

Vanhusneuvosto on kunnan ja sen alueella asuvien vanhusten, heidän omaistensa sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin.

 

Vanhusneuvoston tehtävänä on

  • edistää vanhusten, eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen sekä kunnan välistä yhteistyötä ja tukea ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon
  • seurata vanhusten palvelutarpeiden kehitystä kunnassa
  • seurata vanhuksille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä kunnassa
  • seurata kunnan yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta
  • seurata ympäristön suunnittelua ja toteutusta ja vaikuttaa siten, että julkiset tilat soveltuvat myös vanhusten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan eri viranomaisille vanhuuteen liittyvissä asioissa
  • huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
  • hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät

Vanhusneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä

Hattulan vanhusneuvoston jäsenet 2017-2021

Pöytäkirja 7/2019

Pöytäkirja 6/2019

Pöytäkirja 5/2019

Pöytäkirja 4/2019

Pöytäkirja 3/2019

Pöytäkirja 2/2019

Pöytäkirja 1/2019

Pöytäkirja 5/2018

Pöytäkirja 4/2018

Pöytäkirja 3/2018

Pöytäkirja 2/2018

Pöytäkirja 1/2018