Sotaveteraanit ja sotainvalidit

Rintamatunnuksen omaavalle henkilölle/leskelle voidaan myöntää siivouspalveluun palveluseteli 3h/kk 9 euroa/tunti. Asiakas valitsee palveluntuottajan niiden siivouspalveluyrittäjien joukosta, jotka Hattulan perusturvalautakunta on hyväksynyt. Asiakas maksaa omavastuuosuuden suoraan yrittäjälle käyttämästään palvelusta.

Sotiemme veteraanien, jotka ovat jäsenenä jossakin veteraanijärjestössä (Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto, Rintamanaisten Liitto) on mahdollista ostaa Sotainvalidien Veljesliiton järjestämää avustajatoimintaa.

Sotainvalidien veljesliiton avustajatoiminta

Sotainvalidit

Vähintään 10% sotainvalidit voivat hakea kotikunnastaan maksutta mm. seuraavia palveluita: ateria/lounasseteli, kotihoito- siivous-, pyykki-, turva- ja kuljetuspalvelua.

 

  • Jenni Jokelainen
  • palveluohjaaja
  • 050 521 9893
  • Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala
  • Palvelutarpeenarviointi, kotihoidon tukipalvelut, palveluseteli
  • Perusturvatoimiala
  • Hyvinvointia edistävät palvelu