Ateria- ja kuljetuspalvelut

Ateriapalvelun avulla tuetaan asiakkaan kotona asumista sekä monipuolista ja riittävää ravitsemusta. Ruokailumahdollisuus palvelupisteissä tukee asiakkaan omatoimisuutta, itsenäisyyttä, sosiaalista ja fyysistä aktiivisuutta.

Sosiaalihuoltolain mukainen ateriapalvelu on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille, joiden voimavarat eivät riitä aterioiden valmistamiseen itse, tai ruokailu ilman ateriapalvelua on yksipuolista tai epäsäännöllistä . Ateriapalvelua haetaan palveluohjauksen kautta. Ateriapalvelua myönnettäessä arvioidaan palvelun tarve ja kesto. Palvelu voidaan myöntää tilapäisenä tai toistaiseksi voimassa olevana. Kotiin kuljetetun lounasaterian hinta on 6,20 euroa/ateria. Aterioita kuljetetaan tiistai- ja perjantai-iltapäivisin.

Palvelukeskusateriointi on mahdollista Tuulia-kodissa Katinalassa ja palvelutalo Punojanportissa Parolan keskustassa. Palvelukeskus Punojanportissa, Punojantie 3, Parola, voi hattulalainen eläkeläinen käydä ruokailemassa ma-pe klo 11.00-13.00 ja Tuulia-kodissa Katinalassa  ma-pe klo 12.00-13.00 ja la-su 13.00-14.00.

Ateriamaksut asiakkaille, joilla on päätös ateriapalvelusta:
aamupala     2,62 euroa
lounas          5,56 euroa
päiväkahvi    1,22 euroa
päivällinen    5,56 euroa
iltapala          1,69 euroa

Muille hattulalaisille eläkeläisille aterian hinta on 7,00 euroa. Ruokalipukkeita saa ostaa kunnan palvelupisteestä Juteinitalolta. Aukioloajat: ma-ke klo 10-19 ja to-pe klo 10-16.

 

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää tukipalveluna henkilölle, jolla on ikääntymisen ja sairauksien vuoksi huomattavia liikkumisvaikeuksia ja joka ei kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä. Palvelun myöntäminen perustuu tarveharkintaan ja hakijan taloudelliseen tilanteeseen. Bruttotuloraja on yhden henkilön taloudessa 1251€/kk, ja kahden henkilön taloudessa 2191€/kk. Varallisuusraja palvelun myöntämisessä on 20 000€/henkilö. Varallisuutena ei oteta huomioon asiakkaan omassa käytössä olevaa vakituista asuntoa. Mikäli tulo-ja/tai varallisuusrajat ylittyvät, sosiaalihuoltolainmukaista kuljetuspalvelua ei pääsääntöisesti myönnetä. Kuljetuspalvelulla ei korvata julkisen liikenteen puutteita.

 

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoja varten enintään kahdeksan matkaa kuukaudessa. Hattulassa matkustusalueeksi on määritelty Hattulan  ja  ydin Hämeenlinnan alueet. Tapauskohtaisesti tulee kysymykseen lähin palvelutaajama ydin Hämeenlinnan tilalle. Kuljetuspalvelua ei saa käyttää lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus saada korvausta muun lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi Kansaneläkelaitokselta.

Omaolon kautta voit itse arvioida oletko mahdollisesti oikeutettu kuljetuspalveluun.

 

Kuljetuspalveluohje

Pikamatkatiedote

Hakumenettely

Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti kuljetuspalvelujen hakemuslomakkeella, johon liitetään terveydenhuoltohenkilön lausunto. Palvelun myöntäminen perustuu tarveharkintaan ja hakijan taloudelliseen tilanteeseen, joiden arvioinnissa käytetään terveydenhuoltohenkilön antamaa lausuntoa sekä tietoja hakijan bruttotuloista ja varallisuudesta.

Sosiaalihuoltolain-mukainen-kuljetuspalveluhakemus

Terveydenhuoltolausuntolomake koti- ja asumispalvelut