Ateria- ja kuljetuspalvelut

Ateriapalvelun avulla tuetaan asiakkaan kotona asumista sekä monipuolista ja riittävää ravitsemusta. Ruokailumahdollisuus palvelupisteissä tukee asiakkaan omatoimisuutta, itsenäisyyttä, sosiaalista ja fyysistä aktiivisuutta.

Sosiaalihuoltolain mukainen ateriapalvelu on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille, joiden voimavarat eivät riitä aterioiden valmistamiseen itse, tai ruokailu ilman ateriapalvelua on yksipuolista tai epäsäännöllistä . Ateriapalvelua haetaan palveluohjauksen kautta. Ateriapalvelua myönnettäessä arvioidaan palvelun tarve ja kesto. Palvelu voidaan myöntää tilapäisenä tai toistaiseksi voimassa olevana. Kotiin kuljetetun lounasaterian hinta on 6,20 euroa/ateria. Aterioita kuljetetaan tiistai- ja perjantai-iltapäivisin.

Palvelukeskusateriointi on mahdollista Tuulia-kodissa Katinalassa ja palvelutalo Punojanportissa Parolan keskustassa. Palvelukeskus Punojanportissa, Punojantie 3, Parola, voi hattulalainen eläkeläinen käydä ruokailemassa ma-pe klo 11.00-13.00 ja Tuulia-kodissa Katinalassa  ma-pe klo 12.00-13.00 ja la-su 13.00-14.00.

Ateriamaksut asiakkaille, joilla on päätös ateriapalvelusta:
aamupala     2,62 euroa
lounas          5,56 euroa
päiväkahvi    1,22 euroa
päivällinen    5,56 euroa
iltapala          1,69 euroa

Muille hattulalaisille eläkeläisille aterian hinta on 7,00 euroa. Ruokalipukkeita saa ostaa kunnan palvelupisteestä Juteinitalolta. Aukioloajat: ke ja to klo 12-16 ja pe klo 12-17.

 

Sosiaalihuoltolain alaiset kuljetuspalvelut, käyttötarkoitus ja aluerajat

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää asiointi- ja virkistysmatkoihin. Kuljetuspalvelua ei saa käyttää lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea korvausta muun lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi Kansaneläkelaitokselta.

Hattulassa matkustusalueeksi on määritelty Hattulan  ja  ydin Hämeenlinnan alueet. Tapauskohtaisesti tulee kysymykseen lähin palvelutaajama ydin Hämeenlinnan tilalle.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea myönnetään asiointimatkoja varten enintään kahdeksan matkaa kuukaudessa. Matkat myönnetään kalenterikuukausittain, eikä niitä voi siirtää seuraavalle kuukaudelle. Yhdensuuntainen matka on suorin matka lähtöosoitteesta pääteosoitteeseen. Matkan jatkaminen tai paluu lähtöosoitteeseen on uusi yhdensuuntainen kuljetuspalvelumatka.

Hakumenettely ja myöntämisperusteet

Kanta-Hämeen Kuljetuspalveluohje asiakkaalle ja kuljettajille

Pikamatkat_tiedote